Grit: en framgångsfaktor

Vad är det som gör att vissa människor lyckas, medan andra ger upp på vägen? Det är grit som avgör hur långt du når – inte bara talang eller gener. Grit…

Read More

Höga krav och Good Enough

I dagens arbetsliv ställs höga krav på egenstyrning och att vara sin egen bra chef, med flexibla arbetstider, att själv kunna prioritera sina arbetsuppgifter osv. Många upplever att stressen och…

Read More