Framtidens Hr-organisation

Framtiden? Är det så här den framtida hr-avdelningen kommer att se ut? Med dagens ökade krav på arbetsmarknaden och med ökat fokus på att arbeta hjärnsmart så kan en årlig…

Read More

Värderingsstyrd rekrytering

Hur arbetar man med värderingsstyrd rekrytering? Jag håller med om att man inte kan lägga ansvaret på kandidaten att avgöra om hen passar in i företagets kultur även om fler…

Read More

Digitalisering

Det är fortfarande många organisationer som idag har en digital strategi och inte en huvudstrategi som helt och hållet utgår från den digitala affärsmiljön. Frågan man alltså bör besvara i…

Read More