Värderingsstyrd rekrytering

Hur arbetar man med värderingsstyrd rekrytering?

Jag håller med om att man inte kan lägga ansvaret på kandidaten att avgöra om hen passar in i företagets kultur även om fler och fler tar detta i beaktande när de söker ett nytt jobb. Det intressanta är hur företaget arbetar med att rekrytera medarbetare som ställer sig bakom företagets värderingar. Grunden är att man definierat innebörden i organisationens värdeord, kokat ner dem till framgångsrika beteenden hos kulturbärarna samt utformat en värderingsprofil på samma sätt som man utformar en kravprofil.

Läs hela artikeln av Astrid Svederus här

Add A Comment