Varför människor säger upp sig

Varför människor väljer att säga upp sig beror i hög grad på två saker:

  1. Chefen. Ledarskapet är a och o vad gäller arbetslivet och ett krav de flesta människor har i sitt jobb är just en chef de känner förtroende för och som litar på dem. Nyckelorden är ömsesidig tillit och samarbete.
  2. Företagskulturen. När människor svarar på vad som är viktigt för att de ska trivas på en arbetsplats säger de ofta; trevliga kollegor, att det finns en prestigelös kultur samt att det råder god ton mellan kollegor. Företagskulturen hänger samman med ledarskapet och värderingar. När man som medarbetare inte känner att man står för de värderingar som organisationen har och inte känner sig delaktig eller inkluderad, då söker man sig vidare.

Läs artikeln från Ciaran Foley här

Add A Comment