Interimsuppdrag

Jag implementerar HR-processer, driver era HR-projekt samt coachar era chefer, ledare och medarbetare inom de områden det behövs.

För att att attrahera de människor ni vill ha i ert företag samt få de talanger som arbetar hos er idag att stanna och vilja utvecklas tillsammans med er arbetar jag strategiskt att stärka ert employer brand och rekryteringsprocess samt strategi.

Jag har även lång erfarenhet av operativt arbete med individärenden av olika slag, gällande stress, rehab, svåra samtal m.m.

Jag arbetar som HR-konsult inom alla områden såsom rekrytering, employer branding, rehabilitering, arbetsmiljö, medarbetarundersökningar, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar, omorganisationer m.m. Jag kan vara på plats heltid eller deltid då jag ibland arbetar parallellt med olika uppdrag.

Second opinion och tester

Jag är ett starkt stöd vid second opinions av kandidater och medarbetare då jag är licensierad i de två tester som är godkända för svenska marknaden gälland personlighets- & begåvningstest; UPP och Cut-e testen.

Uppdrag på distans

Jag gör uppdrag på distans inom alla HR tjänster, exempelvis inom rekrytering med search- och urvalsarbete, telefonintervjuer, bokning av chefsintervjuer, skypemöten med rekryterande chefer m.m Även adminuppgifter gällande medarbetarundersökningar och pulsmätningar, att skriva policys och personalhandböcker m.m.

Jag arbetar även med att utforma och skriva strategier för rekrytering och annonsering, employer branding och sociala medier.

Arbetssätt & värderingar

För att en organisation ska nå sina mål och medarbetare leva upp till sina och ledningens förväntningar behöver man arbeta med både strukturfrågor (uppdrag, mål och organisation) samt relationsfrågor (samarbete, tydlig information och kommunikation, feedback samt lyfta och stärka medarbetare i deras uppdrag och självkänsla). 

Som organisation är man nuvarande, potentiella och tidigare medarbetares upplevelse av organisationen som arbetsplats. Vissa arbetsplatser upplevs som mer attraktiva än andra och det är inte en slump. Kriget om talanger växer och samtidigt ska befintliga medarbetare känna förtroende för och vilja vara ambassadörer för organisationen.

I grund och botten handlar det om att vara stolt över den arbetsplats man arbetar på och att man kan identifiera sig med de värderingar som identifierar organisationen och varumärket.  

Idag är det medarbetaren som väljer vilken typ av arbetsplats man vill jobba på och det gäller att förmedla en känsla av den arbetsplats man vill locka personer till. Det är viktigt att lyfta fram vad ni som organisation står för samt varför man ska arbeta hos er. Människors Why gäller även organisationers Why. Jag tycker det är viktigt att arbeta värderingsstyrt vid samtliga hr-processer och framförallt att alltid ställa frågan vilket värde HR leveranserna bidrar till verksamheten. Om de inte möter verksamhetens behov behöver de anpassas till businessen.  

Kontakt

För offertförfrågan kontakta mig på telnr 0768-506405 eller maila mig: info@boustedtkonsult.se 

Du kan även fylla ett kontaktformulär så hör jag av mig till dig inom en arbetsdag. Fyll i kontaktformulär  Här