Höga krav och Good Enough

I dagens arbetsliv ställs höga krav på egenstyrning och att vara sin egen bra chef, med flexibla arbetstider, att själv kunna prioritera sina arbetsuppgifter osv. Många upplever att stressen och…

Read More

Varför människor säger upp sig

Varför människor väljer att säga upp sig beror i hög grad på två saker: Chefen. Ledarskapet är a och o vad gäller arbetslivet och ett krav de flesta människor har…

Read More