Höga krav och Good Enough

I dagens arbetsliv ställs höga krav på egenstyrning och att vara sin egen bra chef, med flexibla arbetstider, att själv kunna prioritera sina arbetsuppgifter osv. Många upplever att stressen och kraven ökar i sitt arbete.  Är det arbetsmängden det beror på eller kanske arbetstempot eller båda delarna? Eller är det kanske svårigheten att säga Nej hos individen/medarbetaren som är problemet och att veta vad som är ”good enough”?

Det har visat sig att medarbetare i organisationer där man tillämpar flexibla arbetstider och där man kan jobba hemifrån, vilket de flesta vill, ofta arbetar fler timmar. Människor är i grunden lojala och vill visa att de är just duktiga och gör det de ska, och förmodligen mer än så. Här blir återigen frågan om egenstyrning, att vara sin egen bra chef samt att veta när det är good enough viktig.

För hur vet man att det är bra nog? I vissa fall är våra arbetsuppgifter tydligt specificerade, i andra fall är de mer flytande och relativa. De flesta av oss vill hela tiden förbättra oss och skapar därför en egen måttstock på vad som är bra och det är här det kan bli problem. För vi ställer ofta oerhört höga krav på oss själva. Vi vill ofta att alla ska vara nöjda med det vi gör, vilket är en omöjlighet och det är då tvivlet kan komma krypande.

Med en grundtrygghet i oss själva vet vi att vårt egenvärde inte är beroende av det vi presterar. Många av oss är dock till viss del ändå s.k overachivers som av och till tvivlar på oss själva. Ett mått på vad som är bra nog blir ju lätt en jämförelse med andra. Vi matas ständigt från media med budskap om hur vi kan jobba smartare och effektivare, bli mer digitala osv. Det är lätt att känna sig överväldigad.

Ledarskapet inom organisationer spelar här en avgörande roll. Med bra ledare och chefer som kan stötta och vägleda sina medarbetare, vara tydliga med sina förväntningar och krav, växer medarbetarna och känner sig trygga med sina arbetsuppgifter och sin kompetens. De kan dessutom avgöra när det är just bra nog och prioritera sin tid effektivt. Det handlar också om konsten att kunna säga Nej, vilket för många av oss kan kräva lite övning.

Det är min absoluta övertygelse att friskvård inte endast ska innebära fysisk träning utan minst lika mycket, om inte mer, mental träning. Att få lägga en friskvårdstimme per vecka exempelvis på mental träning skulle gynna individen, chefen, teamet, organisationen likväl som samhället i stort. Detta är något som många företag redan börjat införa och som jag hoppas fler och fler kommer att följa.

Bra är dock alltid att påminna oss själva, både privat och i våra arbeten om; Bra Nog.

 

Add A Comment