Framtidens Hr-organisation

Framtiden?

Är det så här den framtida hr-avdelningen kommer att se ut? Med dagens ökade krav på arbetsmarknaden och med ökat fokus på att arbeta hjärnsmart så kan en årlig stressinventering vara på plats. Rekrytera med hjälp av Al är ju redan verklighet till viss del men i framtiden kommer vi att se helt andra arbetssätt för framtida medarbetare och talanger. HR-chef och CEO arbetar redan idag tillsammans i de flesta organisationer men i framtiden kommer förhoppningsvis HR få första punkten på ledningsgruppsmötena för att diskutera nästa års affärsstrategi. Jag vet att jag vill arbeta på en sådan här hr-avdelning i framtiden.

Läs hela artikeln här

 

digital

Add A Comment