Interimsuppdrag

Jag implementerar HR-processer, driver era HR-projekt samt coachar era chefer, ledare och medarbetare inom de områden det behövs.

För att att attrahera de människor ni vill ha i ert företag samt få de talanger som arbetar hos er idag att stanna och vilja utvecklas tillsammans med er arbetar jag strategiskt att stärka ert employer brand och rekryteringsprocess samt strategi.

Jag har även lång erfarenhet av operativt arbete med individärenden av olika slag, gällande stress, rehab, svåra samtal m.m.

Jag arbetar som HR-konsult inom alla områden såsom rekrytering, employer branding, rehabilitering, arbetsmiljö, medarbetarundersökningar, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar, omorganisationer m.m. Jag kan vara på plats heltid eller deltid då jag ibland arbetar parallellt med olika uppdrag.

Rekrytering & Employer Branding

Ett av mina expertområden är inom rekrytering och employer branding. Jag får rekryteringen att fungera oavsett användare, chefer, HR funktion, TA partners osv. För att attrahera och matcha rätt kompetens till rätt företag samt få talangerna att bli ambassadörer för företaget arbetar jag strategiskt för att stärka employer brand och effektivisera rekryteringsprocesser.

Jag skapar värde tillsammans med er som kund. Jag arbetar med mångfaldssäkring och anpassad rekrytering för att nå mål. Jag arbetar med anpassad rekrytering mot nya behov och digitala kanaler. Jag effektiviserar rekryteringsarbetet med minskad rekryteringstid, identifierar framgångsfaktorer samt utvärderar precision i rekryteringsprocessen. Jag arbetar med målgruppsstyrd kommunikation i samtliga digitala kanaler. Jag fungerar som upphandlingsstöd för leverantörer såsom rekryteringsbolag, system, tester, annonser m.fl.

Jag är licensierad i de två personlighetstester som är godkända för urval för svenska marknaden; Cut-e och UPP och är ett starkt stöd vid second opinions. Läs mer på sidan Second Opinion

Paketerade tjänster inom Rekrytering

Inhyrd rekryteringsexpert: löser akuta problem och utvecklar för framtiden

Assessment: Second opinion personlighet och färdigheter samt gruppanalyser

Verktyg och metodik: Upphandling och rådgivning gentemot rekryteringsbolag, testverktyg samt rekryteringssytem

 

Uppdrag på distans

Jag gör uppdrag på distans inom alla HR tjänster, exempelvis inom rekrytering med search- och urvalsarbete, telefonintervjuer, bokning av chefsintervjuer, skypemöten med rekryterande chefer m.m Även adminuppgifter gällande medarbetarundersökningar och pulsmätningar, att skriva policys och personalhandböcker m.m.

Jag arbetar även med att utforma och skriva strategier för rekrytering och annonsering, employer branding och sociala medier.

Arbetssätt & värderingar

För att en organisation ska nå sina mål och medarbetare leva upp till sina och ledningens förväntningar behöver man arbeta med både strukturfrågor (uppdrag, mål och organisation) samt relationsfrågor (samarbete, tydlig information och kommunikation, feedback samt lyfta och stärka medarbetare i deras uppdrag och självkänsla). 

Som organisation är man nuvarande, potentiella och tidigare medarbetares upplevelse av organisationen som arbetsplats. Vissa arbetsplatser upplevs som mer attraktiva än andra och det är inte en slump. Kriget om talanger växer och samtidigt ska befintliga medarbetare känna förtroende för och vilja vara ambassadörer för organisationen.

Hur samarbetar vi?

Interim uppdrag: Inhyrd expertkonsult med gedigen kvalitetsprocess, en eller flera dagar per vecka.

Projekt: Projektutveckling av små och stora projekt för utveckling eller ökade insikter. Utgår från estimerad tidsåtgång.

Testexpert/Second opinions: Inhyrd testexpert som arbetar på distans eller på plats hos er. 

Avveckling/Jobbcoaching: Karriärvägledning och jobbcoach vid omorganisationer, avveckling m.m.

 

Kontakt

För offertförfrågan kontakta mig på telnr 0768-506405 eller maila mig: info@boustedtkonsult.se 

Du kan även fylla ett kontaktformulär så hör jag av mig till dig inom en arbetsdag. Fyll i kontaktformulär  Här