Självkännedom – en konkurrensfördel

Självkännedom – en konkurrensfördel

Jag läser ofta om tips på hur man lyckas inför sin jobbintervju, vad man ska tänka på och förbereda osv. Dessa tips består ofta av att man ska se till att komma i tid, att vara förberedd på så sätt att man läst in sig om företaget m.m. Det som inte alltid nämns men som är viktigt inför en intervju och egentligen generellt i livet, är självkännedom. Du vet att du kommer att få frågor som rör dina styrkor och dina förbättringsområden.  Så vad är  då självkännedom?

 

Man skulle kort kunna beskriva självkännedom som att man helt enkelt känner sig själv. Att man har insikt i hur man är som person och hur man reagerar i olika situationer. När man har en medveten uppfattning om sig själv vet man ofta vad man kan, vill och känner. Det innebär att man varken överskattar eller underskattar sin egen förmåga att klara av olika arbetsuppgifter te.x. Därmed kan man använda sin tid så att man hinner med det man ska göra.  I olika situationer försöker man ta reda på vad man vill och uttrycker det så att andra kan förstå. Om det ändå inte lyckas så försöker man efteråt tänka efter vad det berodde på och hur tydligt man egentligen uttryckte sig. På det sättet blir man alltmer begriplig i sin kontakt och samarbete med andra.

Det kan vara ganska svårt att ifrågasätta beteenden eller motiv hos sig själv i syfte att få en högre självkännedom. Det finns psykologiska orsaker till detta men nedan är några frågor man kan ställa sig själv för att få en högre självkännedom. Viktigt är att vi är helt ärliga mot oss själva när vi svarar på frågorna. Utöver att svara på dessa frågor kan vi även be någon som står oss nära att berätta hur den uppfattar oss, gärna även en arbetskontakt, och sedan kan vi granska och ifrågasätta hur den stämmer överens med vår egen självbild.

 

  • Vad är det som egentligen får mig att känna mig motiverad? Är det hög lön, makt och inflytande, status, känslan av att uträtta något meningsfullt eller helt enkelt att få beröm och bekräftelse?
  • Vad är det jag egentligen vill göra om jag känner efter ordentligt? /Vad är viktigt för mig?
  • Vilka är mina styrkor och färdigheter?/ Vilka kunskaper och egenskaper har jag?
  • Vilka är mina förbättringsområden? (kom ihåg: var ärlig)
  • Vad vill jag bli bättre på och vad kan jag gärna låta andra vara bättre på?

Självkännedom hos medarbetare har i undersökningar visat sig korrelera med förbättrad arbetskvalitet,  lojalitet och engagemang. Medarbetare med hög självkännedom söker sig till arbetsgivare vars värderingar ligger i linje med deras egna. Samtidigt visar studier att arbetsgivare som investerar i sina medarbetares självkännedom med exempelvis olika typer av livs- och/eller karriärcoachning, terapisamtal eller mindfulness, ser ett uppsving i produktivitet och engagemang.

Om du i en intervjusituation kan beskriva vad du är bra på och på vilket sätt du kan bidra i den roll du söker samt kan sätta ord på vilka områden du behöver jobba på får rekryterande chef/rekryterare en bra bild av dig som person och hur du skulle fungera i rollen och i organisationen.  När du sedan hör chefen berätta om företaget och rollen och svara på dina egna frågor kan du bilda dig en uppfattning ifall du skulle trivas med arbetsuppgifterna och i organisationen. Matchar företagets värdegrund dina egna värderingar?

En sak jag själv vill bli bättre på är att anteckna saker jag är nöjd med att jag genomfört, gjort eller bidragit med, om det så  bara är då och då eller regelbundet. Det är ett sätt få koll på sina starka egenskaper och bli bättre på att coacha sig själv.

 

Add A Comment