Jag hjälper er som sköter era rekryteringar inhouse med second opinions. För att få en djupanalys och oberoende bedömning om kandidatens kompetens motsvarar företagets behov och förväntningar så arbetar jag nära tillsammans med rekryterande chef för att förstå verksamhetens behov. Jag arbetar endast med tester som är godkända för urval för svenska marknaden vilka är de två tester jag är licensierad i.

Så här arbetar jag med second opinion uppdrag:

  • Ser till att processen blir trygg och kvalitetssäkrad för såväl företag som kandidat
  • Analyserar slutkandidater och ger en bedömning på hur väl kandidaten matchar kravprofilen
  • Lyssnar in er som organisation och vad ni behöver, idag såväl som framåt
  • Hjälper er att förstå en personlighetsprofil, styrkor och förbättringsområden samt hur dessa kan komma till uttryck i en arbetssituation samt vilket arbetsresultatet troligtvis kommer att bli
  • Arbetar endast med de två personlighetstesterna som är godkända för svenska marknaden; Cut-e och UPP (Understanding Personal Potential)
  • Återkopplar testresultaten direkt till kandidat på plats eller via skype/telefon där kandidaten får god tid och en chans att ställa frågor om testet, om de olika frågorna, om resultaten m.m. Det är oerhört viktigt att kandidaten får en god upplevelse av hela processen, där testning är en viktig del.
  • Återkopplar testresultaten till rekryterande chef och eventuellt andra inom organisationen, exempelvis HR/TA partner.
  • Ser alltid till att skicka testlänk på utsatt överenskommen tid samt återkoppla inom 2 dygn från att kandidaten gjort testet, eller enligt överenskommelse.

Läs mer om hur jag arbetar med rekrytering och testning: Kort Presentation

Vid frågor eller bokning, kontakta mig på info@boustedtkonsult.se

Tel: 068-506405