Vad attraherar unga talanger idag i valet av arbetsgivare?

Det råder en generationskrock mellan rekryterande chefer och unga som idag kommer in på arbetsmarknaden.  Många chefer tycker att unga som söker arbete hos dem har orimliga lönekrav och förväntningar och blir chockade när dessa unga talanger väljer att tacka nej till ett jobberbjudande. Unga talanger söker sig inte till organisationer som inte är öppna och tydliga med sina värderingar. Om de blir kontaktade av rekryterare lyssnar de noggrant till hur företaget och dess värderingar samt tjänsten i sig skulle passa deras egen utvecklingsplan och deras livssituation.  Företag som idag inte arbetar värderingsstyrt attraherar inte dessa unga talanger och kan heller inte behålla de som redan idag arbetar hos dem. Vad är det då unga kandidater idag; nittiotalisterna, värderar högst i valet av arbetsgivare?

När jag i intervjusituationer frågar unga kandidater vad som är viktigt för dem för att de ska trivas i en organisation och med sitt arbete är ett av svaren alltid; Utveckling. De vill ha tydliga utvecklingsvägar inom teamet, organisationen, koncernen o.s.v. Det är viktigt för dem med en chef som är tydlig med hens förväntningar, som ger dem frihet, stöttar dem och hjälper dem att utvecklas. Att kunna jobba hemifrån samt att ha flexibla arbetstider ses som en självklarhet och tas oftast inte ens upp under intervjun utan senare i processen, mer för att stämma av att det är så man jobbar inom organisationen.

I en intervjusituation är det lika viktigt att kandidat och chef får en tydlig bild av varandras förväntningar inför sitt avgörande beslut om en eventuell anställning. Ett beslut om anställning är ett ömsesidigt beslut som ska kännas rätt och rättvist för båda parter. För nittiotalisterna är detta en självklarhet och de är ofta väl förberedda inför intervjun med frågor kring innehåll i arbetsuppgifter, hur första halvåret kommer att se ut, vilket ledarskap chefen står för m.m. Kort sagt, för att få en så tydligt bild av hur det skulle vara att arbeta på företaget i fråga som möjligt. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att rekrytera värderingsstyrt; att under hela processen lyfta fram det som svarar på frågorna; hur är det att arbeta här? Vilka beteenden är önskvärda? Värderingarna som företaget står för ska visa sig i alla aspekter av processen. Allt ifrån kravprofil/värderingsprofil, annons, kommunikation med kandidater, intervju, återkoppling till kandidater till själva anställningsprocessen. Unga kandidater förväntar sig även tydlig feedback under hela rekryteringsprocessen om hur ansökningsprocessen fortlöper samt hur de ligger till i urvalsprocessen, vilket ställer andra krav på hur rekryteringsprocessen utformas med fokus på kandidatupplevelsen.

En annan sak som kommit fram i undersökningar, bl.a. Facebooks egen undersökning av sina medarbetare och användare, av vad millennials värderar högst i val av arbetsgivare och arbete handlar, förutom utveckling och flexibilitet, om mening. Mening brukar ibland beskrivas som ett högre syfte, ett s.k why. Detta har blivit ett trendord för de flesta idag men det visar på att det är oerhört viktigt för företag att ha ett högre syfte än att vara vinstdrivande. Om ett företag lyckas med detta så söker sig människor till dem som vill känna just en högre mening med vad de gör. Människor som känner mening känner även ett större engagemang i sitt arbete vilket brukar korrelera till en högre motivation till att lära nytt och vilja göra bättre. Unga kandidater väljer arbetsplatser som går i linje med vilka de är, vad de står för och hur de vill uppfattas. Det högre syftet bör kommuniceras tydligt för att kandidater ska förstå och alliera med företagets egentliga värderingar och långsiktiga vision. Unga medarbetare  som inte känner en personlig koppling till det de gör har en högre benägenhet än andra att se sitt jobb som temporärt tills de hittar något som de verkligen brinner för.

Allt detta ställer redan idag höga krav på arbetsgivare att tydligt kommunicera sitt why, sina karriärvägar, sitt medarbetarskap, kort sagt; varför man ska jobba hos dem. De som inte lyckas med detta kommer att ha och har redan idag svårigheter med att rekrytera och behålla unga talanger.

Läs mer om Facebooks undersökning här

Add A Comment