Fem frågor att ställa för att få dina talanger att stanna kvar

Stanna- intervju

Med tanke på mitt tidigare inlägg vad som får människor att säga upp sig kommer här ett inlägg om hur chefer får värderade medarbetare att stanna kvar, innan de säger upp sig, för då är det oftast för sent. Att försöka övertyga någon som redan bestämt sig för att lämna blir sällan bra. Till skillnad från en exit intervju så ska denna typ av samtal/intervju användas av chefer för att få bättre insikt i deras ledarskapsförmåga samt för att just behålla medarbetare som bidrar till företagets utveckling och detta under tiden de fortfarande är motiverade och inte efter att de bestämt sig för att sluta. Stanna-intervjun blir en viktig signal på att ledningen tar till vara på och faktiskt lyssnar till verksamhetens absolut viktigaste tillgång; människorna.

Målet är att skapa ett forum, byggt på tillit och ärlighet, där chefer och anställda kan prata helt öppet om hur verkligheten ser ut på riktigt. Det ska i sin tur göra att framtida avhopp undviks, innan medarbetaren mentalt har börjat lämna företaget.

Samtalet ska präglas av öppenhet och transparens och bygga på enkla öppna frågor.

Frågor som kan ställas kan vara;

1. Vad gillar du med ditt jobb?

Denna enkla fråga säkerställer att samtalet börjar positivt. Svaren ger chefen en möjlighet att låta medarbetaren göra mer av det hen faktiskt går igång på i sitt jobb.

2. Kan du beskriva en riktigt bra dag på jobbet som du nyligen har haft?

 Ger medarbetaren möjlighet att bli mer specifik, och beskriva faktiska händelser som gör att hen mår bra på jobbet. Chefen kan i sin tur använda informationen till att skapa möjligheter för fler sådana dagar. Om den anställde inte kan svara på denna fråga kan det också vara en varningsklocka.

3. Känner du att dina färdigheter används till fullo?

I bästa fall kan du som chef hitta färdigheter hos den anställde som företaget tidigare inte känt till, eller använt sig av. Den anställde kan i sin tur känna sig sedd för det hen är bättre än andra på – vilket motiverar.

Motsatsen, att en talangfull anställd känner att dennes specialkunskap inte används, kan leda till missnöje och i förlängningen avhopp.

4. Känner du att du får uppskattning när du presterar bra?

Få människor vill tas för givet. Det gäller både i personliga relationer och på jobbet. Denna fråga syftar till att hitta frustration hos den anställde – och öppna för att hitta lösningar.

Förutom ekonomisk kompensation är uppskattning en sak som vi vet får anställda att stanna längre. Gallup har exempelvis via undersökningar visat att de företag som regelbundet ger uppskattning för bra prestationer tenderar att behålla sina anställda längre.

5. Känner du att du behandlas med respekt?

Denna fråga syftar till att hitta spänningar inom teamet, och faktiska missförhållanden. Vid slutet av dagen är vi alla människor som vill verka i en sund miljö på jobbet.

Det kan handla om enkla saker som att olika delar av företaget jobbar i silos, eller att anställda skyller på varandra när saker går fel. Enligt Inc.com har studier visat att brist på respekt mellan anställda leder till att folk väljer att sluta.

6. Vad vill DU veta?

Denna sista fråga är till dig som chef och arbetsgivare, vad tycker du är viktigt att fråga dina medarbetare om?
Läs mer här

Add A Comment